Koemateriaali kurssille TTOS1000

Tämä on syksyn 2017 koemateriaali ReadTheDocs-formaatissa

Tämä materiaali syntyy kurssin yhteisenä ponnistuksena. Käsitteet ovat oleellisia ohjelmistotuotannon parissa työskentelevälle. Tavoite on perehtyä niihin yleisellä tasolla, että .....